پزشک نوبت داده افزار پارس جاوید

پزشک نوبت - نوبت دهی آنلاین مطب

سامانه پزشک نوبت ، سامانه است جهت نوبت دهی آنلاین مطب و یا بیمارستان. پزشکان می توانند با عضویت در این سامانه پرونده های پزشکی خود را مدیریت کنند.

پزشک نوبت با هدف یکپارچه سازی بیمارستان ها و پزشکان ، اقدام به ثبت اطلاعات پزشکان و بیمارستان ها کرده است. همچنین در این سامانه امکان پرسش و پاسخ بیمار فراهم شده است.

آنچه پزشک نوبت را متمایز می کند:

  • پرسش و پاسخ بیمار
  • نوبت دهی آنلاین ویزیت و واریز آنلاین مبلغ به حساب پزشک
  • نگهداری پرونده های بیمار پزشک
  • امکان مدیریت مراکز درمانی ، بیمارستان و مطب ها

برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه پزشک نوبت مراجعه کنید .